Reklamacje i prawo do odstąpienia od umowy
2021-10-04 13:11:32

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem Usług premium dostępnych w tym serwisie jest usługa dostępu do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, oraz spełnienie przez Administratora świadczenia rozpoczyna się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Administrator informuję o utracie prawa odstąpienia od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem, chcącego skorzystać z tego prawa powołując się na ustawię z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

W przypadku odstąpienia od umowy Usługi Doładowania portfela w panelu klienta użytkownik ma prawo do reklamacji usługi do 14-tu dni od jej zakupu. W przypadku usług, które zostały przez użytkownika w jakimś stopniu wykorzystane (ich wartość została tym samym obniżona) informujemy iż kwota zwracana może zostać odpowiednio obniżona, w skrajnych przypadkach reklamacja może zostać odrzucona. Dodatkowo zastrzegamy sobie prawo do obniżenia kwoty zwrotu o prowizję od transakcji pobraną przez operatora płatności według stawek prowizji obowiązujących w jego aktualnych cennikach. Dane operatora płatności można znaleźć w sekcji „Operatorzy płatności” tego regulaminu. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (w przypadku niewykorzystania usługi). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy [email protected] z adresu e-mail, który został użyty do przeprowadzenia zakupu usługi (w celu autoryzacji). Oświadczenie musi zawierać numer zamówienia otrzymany w wiadomości mailowej otrzymanej po jego realizacji oraz numer konta bankowego, na które powinny trafić środki po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia – nie ma możliwości zwrotu środków w innej formie niż przelew bankowy do banku w Polsce. W przypadku usług, które zostały przez użytkownika w jakimś stopniu wykorzystane (ich wartość została tym samym obniżona) kwota zwrotu może zostać obniżona o czym użytkownik zostanie poinformowany. 

Więcej informacji znajdziesz zapoznając się z: